Hulp bij betalen

We begrijpen dat gezinnen het soms moeilijk hebben om gevraagde contributies te betalen. De Gemeente Tilburg heeft daarvoor ook diverse mogelijkheden om u daarin te ondersteunen. NOAD is bekend met beide subsidieregelingen en werken daar ook actief aan mee. Verder bieden we iedereen de mogelijkheid om in 2 termijnen te betalen. het betalen in termijnen stemt u af met de penningmeester.

Meedoen regeling

De gemeente Tilburg wil dat iedereen mee kan doen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten in de stad. Ook als u minder te besteden hebt. Voor iedereen met een minimuminkomen is er de Meedoenregeling. U en uw gezinsleden krijgen dan 70 euro per persoon om te besteden aan bijvoorbeeld de contributie van tsv NOAD.

Kijk op de site voor alle informatie die u nodig hebt: www.tilburg.nl/meedoenregeling

Stichting Leergeld

Uw kind kan naast de 70 euro van de Meedoenregeling nog een extra vergoeding krijgen om te sporten. De financiële vergoeding komt van het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds. Voor sportactiviteiten bedraagt de totale vergoeding (inclusief de bijdrage van de Meedoenregeling) maximaal 250* euro. De extra vergoeding kan aanvraagd worden bij Stichting Leergeld. Veel activiteiten voor uw kind komen in aanmerking voor een extra vergoeding. U herkent de activiteiten aan het pictogram van het uiltje dat hiernaast staat afgebeeld. De pictogrammen staan in het boekje van de Meedoenregeling.

Kijk op de site voor alle informatie die u nodig hebt: http://www.leergeld.nl/tilburg