Jeugd

Jeugdcommissie tsv NOAD

De jeugdcommissie vergadert 1 maal per 2 maanden en werkt vanuit een jaarplan. Heeft wekelijks contact, persoonlijk of via e-mail om elkaar op de hoogte te houden. Tevens is er iedere zaterdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur spreekuur voor al uw vragen en suggesties. Tevens kunnen dan ook de nieuwe leden worden aangemeld en de contributies en boetes worden betaald.

Voorzitter

Willia Kolen (E-mail: jowimida@home.nl)

Secretaris

Cynthia van Boxtel (E-mail: tsvnoadjeugd@live.nl)

Wedstrijdsecretaris Jeugd

Corné Langenhuijsen (E-mail: tsvnoadwedstrijden@live.nl)

Toernooicommissie Jeugd

Corné Langenhuijsen (E-mail: tsvnoadtoernooi@live.nl)

Leden

Henk Groen
Joris Waijers

Algemeen emailadres jeugdcommissie

tsvnoadjeugd@live.nl