Stage bij NOAD?

Bij NOAD kun je als jeugdspeler ook terecht voor het lopen van een maatschappelijke stage. Lees hieronder meer daarover. Heb je interesse: stuur dan een mail naar tsvnoadjeugd@live.nl of kaart het aan bij je leiders of de jeugdcommissie.

Wat is een Maatschappelijke Stage?

Een Maatschappelijke Stage heeft als doel dat leerlingen het belang van vrijwilligerswerk voor de maatschappij leren inzien. De stage kan op verschillende manieren bijdragen aan de ontwikkeling van de leerling. Aan de ene kant maakt het hen maatschappelijk bewust en aan de andere kant draagt het doen van vrijwilligerswerk in de vorm van een Maatschappelijke Stage bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren.

Welke klussen zijn geschikt voor een Maatschappelijke Stage?

Dat zijn er heel veel! Het kunnen taken zijn die incidenteel voorkomen en die we uit zou kunnen laten voeren door deze ‘tijdelijke’ vrijwilliger? Denk dan aan speciale acties die je zelf kunt organiseren. Bij het bedenken van klussen letten we op dat stageopdrachten leuk en nuttig (motiverend) moeten zijn voor jullie maar ook voor NOAD. Geschikte stageklussen voldoen aan het principe: leuk, leerzaam en zinvol!

Samen komen we daar wel uit.