Hoofdtrainer NOAD1 na dit seizoen naar WSC

Beste Noad-leden,

Via deze weg willen wij jullie op de hoogte brengen van het feit dat onze hoofdtrainer, Roland Schuermans, aan het einde van dit seizoen overstapt naar voetbalvereniging WSC te Waalwijk.

Afgelopen woensdag heeft Roland aan een afvaardiging van het bestuur laten weten onder welke voorwaarden hij graag komend seizoen door wilde gaan bij TSV Noad. Een dag later heeft het voltallige bestuur zich gebogen over deze voorwaarden en alle bestuursleden stemden hiermee in. Aansluitend heeft ondergetekende gesproken met een kleine delegatie van de spelersgroep van Noad 1. Besloten werd om het contract met Roland met 1 seizoen te verlengen.

Vrijdag jongstleden heeft ondergetekende, conform afspraak, telefonisch contact gehad met Roland. Tijdens dit onderhoud liet hij weten plotseling te zijn benaderd door WSC om in het weekend te komen praten over de rol van hoofdtrainer bij deze club.

Gistermiddag heeft hij aan ondergetekende laten weten dat het aanbod van WSC voor hem zowel sportief als financieel gezien een vooruitgang betekent en hij besloten heeft om op dit aanbod in te gaan.

Tot slot heeft hij aangegeven dat hij met pijn in het hart deze beslissing heeft genomen, omdat hij Noad een mooie club vindt en hierbinnen fijn heeft samengewerkt met de spelersgroep en andere geledingen binnen onze club. Hij zal zich dan ook voor de volle 100% inzetten en ervoor zorgdragen dat we promoveren naar de 2e klasse.

Wij zullen de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer voor komend seizoen met onmiddellijke ingang in werking stellen.

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

 

Erwin Smolders
Bestuurslid technische zaken/coördinator selectie 1, 2 en 3