Technische Commissies

TSV NOAD heeft de ambitie om door te groeien tot een stabiele 2e klasser. Het bestuur van TSV NOAD wil dit graag verwezenlijken door enerzijds te investeren in de jeugdopleiding en anders door een heldere en transparante voetbalvisie na te streven. Hiervoor is een commissie in het leven geroepen, die hieraan de noodzakelijke invulling dient te geven. Onder aanvoering van de technisch coördinator, die tevens verantwoordelijk is voor de bewaking van de voetbalvisie, komt de KTON (Kommissie Technisch Overleg NOAD) frequent bij elkaar. Ten behoeve van de jeugdopleiding heeft deze commissie een apart overlegorgaan in het leven geroepen, namelijk het Technisch Overleg Sectiehoofden (TOS). Aan de hand van gerichte thema’s worden er vergaderingen gepland, waaraan de leden van de KTON en TOS gezamenlijk deelnemen. De technisch coördinator is verantwoordelijk voor een goede aansluiting tussen de jeugdopleiding en de selectieteams van de senioren van TSV NOAD. Hieronder volgt een overzicht van de leden van de KTON en TOS.

KTON (Kommissie Technisch Overleg NOAD)

Erwin Smolders – technisch coördinator
Nick van Vugt & Wim Pulles – hoofdtrainer NOAD 1
Mike van Strien – trainer NOAD 2
Joop Verzijl – keeperstrainer selectie
Michaël de Boer – trainer NOAD A1

TOS (Technisch Overleg Sectiehoofden)

Erwin Smolders – technisch coördinator
Joris Waijers – jeugdcoördinator
Michaël de Boer – hoofdtrainer NOAD A
Mike van Strien – hoofdtrainer NOAD B
Erik Marell – hoofdtrainer NOAD C
Joris Waijers – hoofdtrainer NOAD D
Kim van Dijk – hoofdtrainer NOAD E
?? – hoofdtrainer NOAD F
?? – keeperstrainer jeugd