Afgelastingen

Trainingen

Bel voor het wel of niet doorgaan van de trainingen naar de hoofdtrainer. Doe dit echter niet te vroeg, maar vanaf ongeveer een uur voor de training. De trainingen op het kunstgras gaan echter (bijna) altijd door, ook als het regent. Ga er nooit zomaar van uit dat de training niet doorgaat!

Wedstrijden

Voor de afgelastingen van wedstrijden op zaterdag en zondag kun je naar NOAD bellen (013-542.69.41). Als er wedstrijden worden afgelast, wordt er per keer bekeken of er een vervangende activiteit wordt ingepland (alternatief programma). Het is je eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat je goed bent geïnformeerd over afgelastingen en een eventueel vervangend programma.

Afgelasting op teletekst

Op Teletekstpagina 603 van Nederland 1, 2 of 3 zijn op vrijdagavond de algehele afgelastingen te zien. Je moet dan kijken bij het voetbal op zaterdag van district Zuid I en dan onder categorie A (voor selectieteams die 1e klasse of hoger spelen) en categorie B (voor alle andere teams).

Als op Teletekst staat dat het voetbal is afgelast geldt dit alléén voor competitie- en bekerwedstrijden, niet voor oefenwedstrijden! Informeer ook in zo’n geval bij je leider of er een vervangende activiteit wordt ingepland. Door het kunstgras is er vaak sprake van een alternatief programma. Informeer hiervoor bij je leider.

Teletekst is ook via internet te benaderen via http://teletekst.nos.nl/?603-01

Categorie A teams

 • NOAD 1
 • NOAD 2
 • NOAD Dames 1
 • NOAD A1
 • NOAD B1
 • NOAD C1

Categorie B Teams

 • Alle overige teams

KNVB uitleg categorie A en B:

Voor de categorie B (overig) veldvoetbal zijn er meer eenvoudige regels ingevoerd. Deze versoepeling van de regels binnen categorie B vergemakkelijkt het competitieverloop op dit niveau, maar neemt zeer zeker het serieuze karakter van deze competitie niet weg. Tevens is hiermee een uniforme landelijke scheiding tussen categorie A en categorie B veldvoetbal gerealiseerd. De regels voor categorie A blijven gehandhaafd. Hiermee wordt een meer duidelijke scheiding aangebracht tussen categorie A en categorie B veldvoetbal.

Categorie A

Tijdens jeugdwedstrijden in de categorie A kunnen geen dispensatiespelers uitkomen. Voor categorie A gelden géén verruimende maatregelen, maar blijven de reglementen en bestuursbesluiten gehandhaafd.

 • mannen veldvoetbal standaard hoofdklasse t/m de 7e klasse
 • mannen veldvoetbal reserve hoofdklasse t/m de reserve 3e klasse
 • vrouwen veldvoetbal eredivisie, hoofdklasse, 1e en 2e klasse
 • A-, B-, C-junioren eredivisie t/m de 1e klasse
 • D-pupillen 1e divisie, 2e divisie en hoofdklasse

Categorie B

Voor de categorie B de volgende indeling:

 • De elftallen/teams die spelen in de overige klassen

Verruimende maatregelen, geldend binnen alle districten, voor elftallen/teams die uitkomen in categorie B veldvoetbal:

 1. Behoudens de reglementaire leeftijdsgrenzen is er geen extra beperkende bepaling van kracht ten aanzien van speelgerechtigdheid voor elftallen die uitkomen in de klassen ressorterend onder categorie B.
 2. Ook in categorie B is er sprake van een verplichte promotie en degradatie. Indien er in categorie B twee elftallen/teams gelijk eindigen, bepaalt het doelsaldo welk elftal/team zich kampioen mag noemen of eventueel degradant is.
 3. Bij wedstrijden in categorie B is het doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan.
 4. Bij het samenstellen van de speeldagenkalender wordt in categorie B rekening gehouden met de voor- en najaarsvakanties. Indien van toepassing, wordt hiervoor door het district voor categorie B een aparte jaarkalender samengesteld.
 5. Verzoeken tot vrijstelling worden in de periode van 1 oktober tot 1 maart op soepele wijze in behandeling genomen, met een maximum van twee wedstrijden per seizoen.
 6. De straftijdregeling is van toepassing op de gehele categorie B